Spoločnosť pod značkou TTA začala svoju činnosť v roku 2003. V priebehu roku 2005 sme sa transformovali na spoločnosť s terajším názvom a právnou formou TTA – Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je komplexné poskytovanie telekomunikačných, dátových a elektronických bezpečnostných riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Sme držiteľom licencie na prevádzku technickej služby podľa zákona 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ako aj oprávnenia pre práce na elektrických zariadeniach podľa zákona 124/2006. Disponujeme tímom odborníkov pre vytváranie riešení dátových sietí, vlastníme certifikáty a licencie od renomovaných výrobcov. Kladieme vysoký dôraz na vedomosti zamestnancov a podporujeme ich vzdelávanie. Týmto prístupom garantujeme vysokú odbornosť a profesionalitu pri budovaní všetkých riešení.Tešíme sa na spoluprácu a radi Vám vypracujeme riešenie v oblasti informačných a bezpečnostných technológii.


Rastislav Demo
riaditeľ spoločnosti